Konstrukcja dachu

Jak wybrać pokrycie dachu  - Tondach
Dach to najwyższa i równocześnie najbardziej obciążona część domu, która chroni nas przed kaprysami pogody.

Zwykle składa się z konstrukcji nośnej czyli wiązania dachowego, warstw izolacyjnych (hydroizolacja, izolacja termiczna, paroizolacja, itp.) oraz warstw wierzchnich, które tworzą zewnętrzną część konstrukcji dachu i pełnią w ten sposób rolę ochronną oraz tworzą ogólny wygląd dachu.

Każda z tych części ma swoją własną strukturę i specyficzną funkcję i dlatego ich rola jest konieczna do spełnienia ogólnej funkcjonalności dachu.

Więźba dachowa

Więźba dachowa to nośna konstrukcja dachu, której celem jest utrzymać pokrycie dachu, a także przenosić obciążenia spowodowane przez śnieg, wiatr i ciężar własny rozkładający się na ścianach nośnych budynku.

W nowoczesnej architekturze możemy spotkać się z więźbami dachowymi wykonanymi nie tylko z drewna, ale także ze stali lub zbrojonego betonu. Do codziennego użytku i w przypadku klasycznych domów jednorodzinnych najczęściej stosowane są jednak więźby drewniane.

Funkcję przenoszenia ciężaru spełnia w dachu cały system łat, murłat i słupów, które przenoszą ciężar do ścian obwodowych budynku a następnie do podłoża.

Do produkcji tych materiałów obecnie najczęściej stosuje się wysokiej jakości drewno świerkowe, które zostało wcześniej zaimpregnowane chemicznie w celu uniknięcia gnicia, uszkodzenia przez pasożyty lub próchnienia.

Konstrukcja wiązania dachowego

Wykonanie więźby zależy przede wszystkim od wielkości budynku, rozpiętości, nachylenia i kształtu dachu, przeznaczenia budynku oraz od całego otoczenia, w którym znajduje się dany obiekt.

W Czechach najczęściej stosowana jest konstrukcja wiązarów płatwiowo - krokwiowych. W tym systemie są głównymi elementami płatwie i krokwie. Więźbę tworzy przekrój poprzeczny dachu, który w zasadzie utrzymuje jego pozostałe części.

Płatew to pozioma belka wiązarowa, która rozciąga się wzdłuż wiązania i wspiera krokwie. Krokwie to skośne elementy wiązania podpierające łaty, na których umocowane jest pokrycie dachu.

Ponadto w konstrukcji dachu znajdują się elementy, które w kręgach inżynierii budowlanej określa się jako kleszcze, miecze i słupki. Każdy z nich pełni swoją rolę, bez której dach nie mógłby spełniać swojej funkcji. Wszystkie połączenia są precyzyjnie wykonane (pod względem stolarskim, a obecnie maszynowo) i dokładnie do siebie dopasowane.

Ponadto połączenia są mocno przykręcone za pomocą śrub, które są w historycznych budynkach  zastąpione drewnianymi kołkami. 

Konstrukcja okładziny dachu

Dach budynku musi być odpowiednio izolowany, aby zapewnił swym mieszkańcom właściwą ochronę i komfort. W zależności od różnych sposobów wentylacji i rozłożenia szczelin wentylacyjnych, rozróżniamy dachy skośne jednowarstwowe, dwuwarstwowe i trzywarstwowe.

Dachy jednowarstwowe wykorzystywane są dziś minimalnie, chodzi o dach bez izolacji cieplnej, bez folii, z dachówkami luźno ułożonymi na łatach (np. stodoły, itp.).

Decyzja dotycząca konkretnego typu dachu zależy od projektanta i inwestora, możliwości konstrukcyjnych projektu, od lokalnych warunków, a zwłaszcza od tego, jak będzie dany budynek w przyszłości wykorzystany.

Na grubość warstwy izolacji termicznej i hydroizolacji wpływa konstrukcja łat dachu, w szczególności wielkość i odstęp belek. Wynika z tego, że nie ma jednolitego sposobu izolacji termicznej więźby dachowej. Istnieją jednak normy dotyczące ochrony cieplnej budynków, które powinny być respektowane i przestrzegane.

Izolacja jest zwykle umieszczona w dwóch warstwach, pomiędzy krokwiami i pod krokwiami. Można jednak spotkać się również z izolacją nad krokwiami. Aby woda lub wilgoć, która w skrajnych warunkach klimatycznych przenika pod pokrycie dachowe, nie przeniknęła dalej do budynku, umieszcza się oddzielną wodoodporną folię okrywającą. Nad tą warstwą wodoszczelną pozostawiana jest szczelina powietrzna, która musi mieć wlot przy rynnie a wylot przy kalenicy. W ten sposób zapewnia się odprowadzenie wilgoci i wymianę powietrza. Szczelina wentylacyjna jest uważana za niezbędny szczegół konstrukcji, który ma wpływ na żywotność całego dachu. W pokryciu dachu jest zwykle zaprojektowana za pomocą dachówek wentylacyjnych a w kalenicy za pomocą listw wentylacyjnych.

Pokrycie dachu

Na kontrłatach przymocowanych do krokwi, są przybite łaty (zwykle o wymiarach 4x6 cm), na których są umieszczone dachówki. Stanowią one najbardziej zewnętrzną część konstrukcji dachu oraz całego budynku, a zatem są narażone na działanie warunków klimatycznych.

Za pokrycie dachu o najwyższej jakości już przez długie tysiąclecia uważa się dachówki wypalane. W ich produkcji zostało wprowadzonych wiele innowacji, obecnie możemy wybierać z dachówek suwakowych, dachówek pokrytych warstwą angoby lub glazury oraz dachówek o różnych kształtach, wzorach, rozmiarach i kolorach.

Polecane informacje