Postępowanie przy renowacji dachu

Renowacja dachu
Procedura rekonstrukcji dachu

  1. Usunięcie obecnego zadaszenia.
  2. Demontaż starych łat.
  3. Kontrola więźby dachowej, ewentualnie wymiana uszkodzonych łat.
  4. Wyrównywanie konstrukcji dachu (więźby).
  5. W zależnosci od nachylenia dachu dodatkowo montaż deskowania.
  6. Instalacja folii i zabezpieczeń poddasza.
  7. Montaż kontrłat.
  8. Montaż łat (odstęp jest określony przez rodzaj pokrycia dachowego).
  9. Układanie pokrycia dachowego i docięcie dachówek narożnych, kosze dachowe.
  10. Układanie kalenicy.

Wybór firmy realizującej projekt

Szczególnie ważny jest właściwy wybór firmy wykonawczej. Poniżej umieszczamy kilka punktów, które ułatwią Państwu ten proces.
 
Podstawym kryterium wyboru powinny być referencje danej firmy.
 
Cena może być bardzo myląca. Najtańsza firma zazwyczaj oszczędza na niezbędnych elementach.
 
Firma w trakcie przebudowy wykona demontaż pokrycia, łat i sprawdzi stan więźby dachowej. Jeśli to konieczne, wymieni drewnianą konstrukcję więźby.
 
Zmierzy dach w zależności od rodzaju pokrycia dachowego.
 
Określi typ konstrukcji znajdującej się pod dachem w zależności od nachylenia, obszaru intensywności opadów sniegu, lokalnych warunków i zastosowania konstrukcji.
 
Na podstawie tych danych firma wykona montaż konstrukcji dachu, łat, kontrłat i konstrukcji blaszanych. Ewentualnie firma zamontuje okna dachowe.

Polecane informacje