Rodzaje dachów - dach dwuspadowy, czterospadowy i inne

Rodzaje dachów - Tondach
Dach jest integralną częścią konstrukcji każdego budynku, która od czasów starożytnych służy do ochrony budynku i jego mieszkańców przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Każda żywa istota próbuje schronić się przed trudnymi warunkami klimatycznymi i w takich sytuacjach poszukuje jakiegoś schronienia. Ludzie w takich sytuacjach chowają się w swoich domach, które są chronione przez dach pokryty odpowiednim pokryciem dachowym. Już kilka tysięcy lat przed naszą erą człowiek budował dachy, którym logicznie, ze względu na odpływ wody, nadawał kształt dziś już typowego dachu dwuspadowego.

Dach spadzisty

Dach dwuspadowy jest pod względem historycznym najbardziej popularnym rodzajem dachu już setki lat, a wykorzystywany jest do dziś na całym świecie. Chodzi o dach spadzisty, który ma dwie pochyłe powierzchnie z prostą kalenicą, dwoma rynnami i dwoma szczytami. Poprzez dach spadzisty rozumiemy konstrukcję budowlaną zbudowaną nad chronionym wnętrzem budynku, która jest bezpośrednio narażona na działanie czynników atmosferycznych. Zgodnie z powszechną tendencją we współczesnym budownictwie, dach pochyły składa się z konstrukcji nośnej dachu, jednej lub kilku warstw okładzinowych dachu, oddzielonych od siebie szczelinami powietrznymi oraz z  konstrukcji dodatkowych  i elementów pomocniczych. Wcześniej wykonywano jednowarstwowe dachy bez szczeliny wentylacyjnej pod pokryciem. Dziś najczęściej realizowane są dachy dwuwarstwowe z zabezpieczającą folią hydroizolacyjną i szczeliną powietrzną, która znajduje się około 4 cm pod dachówkami.

Inne rodzaje dachów

Dach dwuspadowy nie jest jedyną konstrukcją dachu, którą możemy zobaczyć w miastach i wsiach. Na przykład w cieplejszych regionach tropikalnych i subtropikalnych jest tradycyjnie popularny płaski dach, który nie musi odprowadzać wody w wielkich ilościach, ze względu na niską sumę opadów rocznych. W naszym regionie są obecnie w nowym budownictwie popularne również czterospadowe i naczółkowe dachy. Te typy dachów spadzistych różnią się od dwuspadowego tym, że na obu końcach posiadają zamiast szczytów skośne płaszczyzny dachu. Czterospadowy dach różni się od dachu naczółkowego wysokością okapów - jeśli wszystkie okapy znajdują się na tej samej wysokości, chodzi o dach czterospadowy. Istnieje również wiele innych konstrukcji dachowych, takich jak dachy pulpitowe, mansardowe czy namiotowe.

Dlaczego to właśnie dwuspadowy dach jest najczęściej wykorzystywany i najpopularniejszy?

Dach ten jest szczególnie popularny ze względu na swą funkcjonalność, prostotę, a tym samym niższą cenę. Każde małe dziecko pod pojęciem dachu wyobrazi sobie dwie pochyłe powierzchnie, które stykają się z jednej strony w najwyższym punkcie. Ale właśnie ta aż dziecinna prostota, wytwarza z dachu dwuspadowego doskonałą konstrukcję, która sprawdziła się w historii budownictwa. Podobnie jak każdy dach, dach dwuspadowy ma za zadanie odprowadzać wodę z górnej części budynku i zapobiec jej gromadzeniu, które by mogło stopniowo spowodować uszkodzenia struktury dachu. Dach dwuspadowy spełnia również inne funkcje techniczne, takie jak łatwość konserwacji lub zastosowanie dachówek brzegowych. Niewątpliwą zaletą techniczną dwuspadowego dachu jest również łatwy montaż pokrycia dachu, przy którym, oprócz przepustów na okna i kominy nie trzeba ciąć dachówek ze względu na prosty kształt dachu. Dach ten spełnia również wymagania estetyczne, które są obecnie kładzione na dach.

Nowe technologie na dachu

W ostatnich latach, wraz z rozwojem nowych technologii, coraz częściej pojawiają się na dachach fotowoltaiczne systemy energetyczne oraz systemy solarne do ogrzewania wody. Dach dwuspadowy ma do tego idealny kształt, który przy prawidłowym ustawieniu domu w kierunku stron świata, umożliwia najprostszy montaż tych systemów a z biegiem czasu zmniejsza energochłonność budynku. Dwuspadowy dach zostanie również doceniony przez właściciela, ze względu na prosty kształt, a tym samym oszczędność materiału i kosztów.

Polecane informacje