Rozwiązania dla dachów skośnych

Dach skosny - rysunek
Główne zasady projektowania i wykonania dachów skośnych z dachówkami ceramicznymi Tondach.

Pokrycie dachu z wentylacją

 • Cele wentylacji
 • Przekroje wentylacyjne
 

Zabezpieczenia przeciw sile ssącej wiatru

 • Opis i przykłady zabezpieczenia pokrycia dachu przed działaniem siły ssącej wiatru.
 

Zabezpieczenia przeciwśniegowe

 • Opis odpowiedniego wyboru zabezpieczeń przeciwśniegowych
 • Obliczenie wymaganej ilości dachówek przeciwśniegowych
 • Schemat instalacji wymaganej ilości dachówek przeciwśniegowych
 

Ustanowienie dodatkowych warstw hydroizolacyjnych (DWH)

 • Wybór tabeli DHW na podstawie bezpiecznego nachylenia dachu, konstrukcji, warunków klimatycznych
 • Zasady dodatkowych zabezpieczeń
 

Określenie rozłożenia łat, obliczanie długości i szerokości dachu

 • Średnia długość pokrycia
 • Średnia szerokość pokrycia
 • Wykonanie kalenicy (OLH, PLH)
 • Rzeczywista długość krokwi
 • Rzeczywista szerokość dachu
 

Lukarny łukowe

 • Zasady wykonania lukarny łukowej“
 • Zasady budowania tzw. wolego oka“
 

Polecane informacje