Słowniczek

Słowniczek najważniejszych terminów


Nasadka antenowa
Element ceramiczny (w kolorze pokrycia) umożliwiający wraz z zastosowaniem dachówki przepustowej umieszczenie systemu anten (lub anten satelitarnych) na dachu.
Angoba antyk (pobiałka antyczna)
Angoba, która imituje patynę na naturalnej powierzchni dachówek.
Bezpieczne nachylenie
Najmniejsze nachylenie, które zapewnia nieprzepuszczalność wody deszczowej bez dodatkowych konstrukcji. W celu ochrony konstrukcji dachu i izolacji cieplnej oraz dla poprawy szczelności, stosuje się luźno umieszczoną hydroizolacyjną folię zabezpieczającą na krokwie (Tuning Fol N lub Mono).
Karpiówka
Klasyczna dachówka gładka, bez żłobków, służy do pokrywania różnych, także zaoblonych kształtów (soczewka, stożek, kosz dachowy).
Dodatkowe środki zabezpieczające
System zalecanych materiałów i procedur, w miejscach, w których panują niekorzystne warunki atmosferyczne (obszary górskie, strona nawietrzna budynku). Dotyczy to przede wszystkim stosowania hydroizolacyjnych membran zabezpieczających, deskowania, łączenia folii ochronnych itd.
Duo angoba
Dwukolorowa angoba (pobiałka) na dachówce (część czerwona i część brązowa), zob. angoba.  
Dach dwuwartswowy
Konstrukcja dachu ze szczeliną wentylacyjną (wysokość minimalnie 40 mm) pomiędzy pokryciem dachu a izolacją cieplną umieszczoną pomiędzy krokwiami, chronione zabezpieczoną folią hydroizolacyjną.
Angoba
Materiał ceramiczny na powierzchni dachówki, który wypala się razem z dachówką, tworzy matowe wykończenie powierzchni na dachówkach w różnych kolorach.
Glazura 
Materiał ceramiczny z domieszką elementów szklistych (krzemiany), który wypala się razem z dachówką, tworzy błyszczące wykończenie powierzchni na dachówkach w różnych kolorach.
Gąsior
Element ceramiczny, który jest zakończeniem kalenicy lub grzbietu dachu, albo połączenie dwóch powierzchni dachu.
Folia ochronna (kontaktowa)
Zabezpieczająca folia hydroizolacyjna, układana bezpośrednio na izolacji termicznej - Tuning Fol N, Tuning Mono Fol.
Kontrłata 
Belka dachowa, która jest zamontowana równolegle do krokwi na membranie wodoszczelnej, określa również 40 mm szczelinę wentylacyjną pod pokryciem, która jest niezbędna do budowy dachów dwuwarstwowych. Używa się profilu minimalnie 40 x 60 mm.
Pokrycie w koronkę 
Układanie karpiówek przy rozstawie łaty ok. 30 cm, z 2 sztukami przesuniętymi o połowę długości na jednej łącie.
Więźba dachowa 
Drewniana konstrukcja dachu, na której układa się pokrycie dachu. Składa się np. z krokwi, wiązarów kleszczowych, wiązarów wieszarowych.
Długość krycia
Odległość między dwoma łatami, mierzona zawsze przy górnych krawędzi.
Wykrój okrągły 
Kształt dolnej krawędzi karpiówki z wykrojem półokrągłym.
Folia monolityczna 
Folia, która nie przepuszcza wpływu zaimpregnowanego drewna nasączonego środkami chemicznymi w więźbach dachowych (mono fol).
Odporność na mróz
Podstawowa cecha, któa podlega standardom (EN 1503) dla dachówek. Wymagania to minimum 150 cykli zamrażania i rozmrażania (Europa Centralna). W Europie wymagania te różnią się (np. w Europie Południowej to zaledwie 25 cykli).
Absorpcja wody 
Nienormowana cecha zgodnie z EN, jest testowana w laboratoriach badawczych.
Końcówka wentylacyjna 
Zestaw zawierający końcówkę ceramiczną (w kolorze pokrycia), uszczelkę, zaprawę do uszczelki, wąż flexi do podłączenia np. wywietrznika kuchennego, pionu kanalizacji o średnicy do 100 mm.
Naroże podwójne 
W przypadku pokrycia mnich-mniszka - naroże nie jest tworzone z gąsiora, ale z rowka i haków po obu stronach naroża.
Dachówka okapowa
Dachówka karpiówka z równym wykrojem dolnej krawędzi jest wykorzystywana jako dolny rząd z powodu lepszego odprowadzania wody do rynny.
Okapnik
Blacha okapowa (Al) montowana przy końcu folii przy rynnie. Konieczny element w przypadku dachów dwu i trzywarstwowych.
Dachówka brzegowa
Konstrukcyjnie najlepsze rozwiązanie bocznego zakończenia dachu – ochrona szczytu po bokach za pomocą specjalnie ukształtowanej ścianki bocznej.
Farba do dachówek (korygująca)
Kolorystycznie dopasowana farba odporna na mróz, za pomocą której zaciera się cięcia dachówek pokrytych angobą lub glazurą w miejscach takich jak kosz dachu, dookoła okien itd. Dostarczana jest na życzenie.
Zaczep
Ceramiczny wypust na wewnętrznej stronie dachówki w jej górnej części, za którą dachówkę przychwyca się na łacie. Zwykle każda dachówka ma 2 zaczepy.
Taśmy pod kontrłaty
Uszczelniające taśmy samoprzylepne, zabezpieczające uszczelnianie kontrłat przebitych gwoździami.
Hydroizolacja zabezpieczająca 
Membrana hydroizolacyjna, którą wkłada się w pasach prostopadle na krokwie. Chroni izolację cieplną przed wniknięciem śniegu lub wody pod pokrycie podczas ekstremalnych opadów, jednocześnie umożliwiając dyfuzję (odprowadzanie) wilgoci z izolacji na zewnątrz.
Dachówka połówkowa 
Stosuje się przy układaniu na więźbie - dachówki te układane są w rzędach nad sobą z przesunięciem o pół szerokości w narożach lub koszach dachu.
Dachówka przesuwna 
Dachówka, która umożliwia przesunięcie w długości pokrycia (łacenia) np. 28 - 34 cm.
Dachówka typu mnich i mniszka
Pod względem historycznym jeden z najstarszych rodzajów dachówek ceramicznych, składa się z pary - mnicha i mniszki, z możliwością układania okrągłych kształtów na zaprawę.
Szczelność
Standardowa właściwość zgodnie z EN1304, oznacza czas skraplania się kropli wody na dolnej powierzchni dachówki, regularnie sprawdzana przed laboratoria badawcze.
Dachówka przelotowa
Dachówka ceramiczna (w kolorze pokrycia) z otworem, umożliwiającym instalację wentylacji lub adaptera na antenę.
Dachówki przeciwśniegowe
Dachówki ceramiczne z otworami o różnych kształtach, które przy ich montażu zgodnie z zaleceniami producenta, zabezpieczają przed osuwaniem się śniegu z dachu.
Uchwyty 
Elementy służące do przymocowania np dachówek brzegowych, gąsiorów do łat.
Dachówki tłoczone
Dachówki żłobkowane, tłoczone w gipsowych formach z podłużnymi i poprzecznymi rowkami i różnorodnym designem.
Dachówki natoralne
Naturalny (ceglany) czerwony kolor dachówki, wynikający z jej wypalenia i składników zawierających żelazo.
Rozgałęźnik gąsiora
Rodzaj gąsiora umożliwiający pokrycie połączenia kalenicy przy dachach dwuspadowych i czterospadowych.
Wykrój segmentowy 
Kształt dolnej krawędzi karpiówki mniejszy niż półokrąg.
żłobek wodny
Podłużne i poprzeczne żłobki, które odprowadzają wodę z powierzchni dachówki w jednym poziomie (dachówka Samba, Romańska).
Sercówka
Dachówka z plastycznym reliefem na środku (w sercu).
Pokrycie w łuskę
Układanie karpiówek przy rozstawie łaty ok. 15 cm, z przesunięciem o połowę szerokości karpiówki.
Dachówki do przymocowania kalenicy 
Specialny kształt dachówek, który umożliwia pokrycie kalenicy bez pasów wentylacyjnych.
Dachówki ciągnione
np. karpiówki, dachówki Steinbruck - wytwarzane poprzez obróbkę taśmy gliny ceglarskiej, bez rowków wodnych.
Szczelne poddasze 
Jest wykonane za pomocą deskowania z nałożoną zabezpieczającą folią hydroizolacyjną (Tuning Fol S lub K, albo Mono).
Tuning 
System akcesoriów ceramicznych i nieceramicznych do skompletowania dachu systemu Tondach (np. elementy z otworami, elementy umożliwiające wchodzenie na dach, klamry, zabezpieczające folie hydroizolacyjne, taśmy wentylacyjne itd.).
Dachówka krawędziowa 
Symetryczna dachówka, bez widocznych podwójnych żłobków, stosuje się do zakończenia lewej strony przy zakończeniach blachowych.
Nośność 
Wytrzymałość dachówek zgodnie z EN 1304, systematycznie sprawdzana.
Kosz 
Połączenie dwóch powierzchni dachu w nachyleniu (przeciwieństwo naroża), wykonany z blachy, aluminiowych profilów, uszczelniony za pomocą uszczelek pod przyciętymi dachówkami.
Pas wentylacyjny (taśma) 
Pas (taśma) z ołowiu/cyny lub aluminium, stosowany pod gąsiorem w kalenicy lub narożu. Pas uszczelnia a równocześnie, dzięki perforacjom, wentyluje.
Dachówka wentylacyjna
Specjalna dachówka z otworami wentylacyjnymi o powierzchni 12-25 cm², zapewniająca odprowadzanie wilgoci z poddasza. Jest niezbędnym elementem przy dachach dwu- i trzywarstwowych.
Odporność na wiatr 
Cecha hydroizolacji zabezpieczającej (poprzez sklejenie poszczególnych pasków folii) umożliwiająca zapobieganie ochładzaniu się izolacji termicznej przez działanie wiatru pod dachówkami (Tuning Fol K).
Poddasze wodoszczelne 
Rozwiązane za pomocą deskowania z zabezpieczającą folią hydroizolacyjną Delta Foxx, gdzie części wysunięte folii oraz połączenia są sklejone i uszczelnione (taśmy pod kontrłatami, kleje).
Dachówka podstawowa 
Dachówka, któa tworzy podstawową powierzchnię dachu.
Dachówka zakładkowa 
Dachówka, którą można układać tylko z określoną odległością łat, np. 33,5 cm.
Gwarancja All Inclusive
Nadstandardowa 33-letnia gwarancja na mrozoodporność materiałów ceramicznych Tondach i tuneli wentylacyjnych, ponadto 10 lat gwarancji na akcesoria Tuning. Gwarancja dostawy, importu i montażu nowych dachówek bezpłatnie w okresie gwarancji z powodu ukrytej wady produktu.
 

Polecane informacje