Ustanowienie dodatkowych warstw hydroizolacyjnych (DWH)

Roofers applying roof underlay sheet
Dodatkowe zabezpieczenia w stosunku do zwiększonych wymagań projektowych konstrukcji (według "Zasad projektowania i wykonania dachów", wydanego przez cech dekarzy i cieśli)

Zaostrzone wymagania

Tabela klas izolacji DHV i wykorzystanych materiałów

System Tondach wyznacza zgodnie z konstrukcją poszycia dachu oraz nachylenia powierzchni dachu DHV w tzw. bezpiecznym nachyleniu i niższych nachyleniach.
 
Bezpieczne nachylenie to najmniejsze nachylenie, które zapewnia bezpieczną szczelność przed wodą pochodzącą z opadów, bez żadnych dodatkowych knstrukcji. Dla ochrony konstrukcji dachów (łaty i izolacji cieplnej), aby poprawić szczelność przed pyłem i śniegiem, umieszcza się luźno położoną folię TONDACH FOL N-DHV typ 3.3/klasa 6.
 
W przypadku zwiększonych wymagań niż podano w tabeli, zawsze trzeba również zwiększyć klasę szczelności. Ocieplanie poddasza i jego wykorzystanie w celach mieszkalnych zawsze jest rozumiane jako dwa zwiększone wymagania.

W celu zapewnienia odpowiedniego i długotrwałego funkcjonowania dodatkowych zabezpieczeń, należy przestrzegać następujących zasad:

  1. Impregnacja drewna musí zostać wykonana z odpowiednim wyprzedzeniem, drewno przed impregnacją povinno mieć zawartość wilgoci zgodną z normą (nie może być mokre). Impregnacja drewna musí być przed ułożeniem folii sucha. Nie wolno impregnować drewna dopiero po ułożeniu folii. Niespełnienie powyższych warunków może prowadzić do zmniejszenia odporności na wodę pod wpływem działania impregnacji chemicznej na powierzchnię membrány wodoszczelnej.
  2. Należy upewnić się, że na folii nie znajduje się większa ilość oleju lub benzyny z piły łańcuchowej.
  3. Uszczelnienie kontrłat jest, zgodnie z Przepisami, tylko zalecane, ale na pewno jest potrzebne w przypadku, gdy nachylenie dachu jest niższe lub odpowiada bezpiecznemu nachyleniu. W przypadku planowanego uncia taśmy pod kontrłaty jest również istotna ocena warunków lokalnych - takich jak strona nawietrzna budynku narażona na działanie wilgoci, lokalizacja budynku, konstrukcja więźby dachowej i jej nierówności.
  4. Ze względu na promieniowanie UV należy na folię po ułożeniu jak najszybciej nałożyć pokrycie, po czasie 1 miesiąca.
  5. Małe pęknięcia i uszkodzenia muszą być naprawione za pomocą taśmy TONDACH TUNING TESCON nr 1 lub DELTA FLEX - BAND (DELTA FOXX).

Polecane informacje