GWARANCJA TONDACH All inclusive

GWARANCJA TONDACH - All inclusive - Todnach
Jesteśmy przekonani o bardzo wysokiej jakości naszych produktów.

Dlatego poza obowiązującym zgodnie z prawem okresem odpowiedzialności za wady, oferujemy rozszerzoną GWARANCJĘ TONDACH all inclusive na okres 33 lat.
W przypadku uznanej reklamacji, spółka TONDACH zwróci Państwu koszty związane z wymianą reklamowanych pokryć, czyli za pracę, transport oraz za same dachówki.

GWARANCJA TONDACH All inclusive GWARANCJA TONDACH All inclusive GWARANCJA TONDACH All inclusive

GRATIS

GRATIS

GRATIS

Dostarczenie dachówek TONDACH Zapewnienie transportu materiałów Wymiana dachówek TONDACH

Polecane informacje